Είσοδος Μέλους

Εγγραφή Νέου Μέλους

News

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ταγαρά, με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία για την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών της χώρας
 
Συγκεκριμένα δόθηκε ένας επιπλέον μήνας στις δασικές υπηρεσίες να ολοκληρώσουν στην ενημέρωση των δασικών χαρτών προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις που είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία.

Για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται υπόψη είναι:
 
 • πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 • αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφιστάμενου του 1923, πράξης της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφιστάμενου του 1923.
 • προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 Ν 947/1979.
 • πράξεις οριοθέτησης και πράξεις πολεοδόμησης- ρυμοτόμησης των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών).
 • Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες διοικητικές πράξεις για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι τα ακίνητα των ανωτέρω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση. (άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β 2773 2020)
 • Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ' εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 • Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) .
 • Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση-αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή(γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 • Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 • Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 • Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
 • Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν. (άρθρο 2 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β 2773 2020)
 

Οι νέοι αναμορφωμένοι χάρτες θα αναρτηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου προκειμένου οι πολίτες να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους. 

ΠΗΓΗ : E-RED (http://ered.gr/el/content/Mechri_telos_Noembriou_i_anamorfosi_ton_dasikon_charton/)Λεωφόρος Ποσειδώνος 21,
Άλιμος 174 55
210 9884034
210 9810748
Θέλετε να σας καλέσουμε;
Όνομα Επώνυμο
E-mail Τηλέφωνο
Ώρες επικοινωνίας από έως
* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι
  υποχρεωτικά!