Είσοδος Μέλους

Εγγραφή Νέου Μέλους

News

"Φρένο" στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών

Αναστέλλεται προσωρινά λόγω του κορονοϊού η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Η εξάπλωση του Κορωναϊού η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία του COVID-19 ως “Πανδημία” στις 11 Μαρτίου 2020 έχει “παγώσει” τις οικονομικες δραστηριότητες καθώς τα περισσότερα κράτη έχουν επιβάλει στους πολίτες περιορισμούς στις μετακινήσεις και στην εργασία

Τα νέα δεδομένα κατέστησαν δύσκολη την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων στις περισσότερες χώρες, λόγω της έλλειψης δραστηριότητας στην αγορά (οι συναλλαγές είναι σπάνιες αν όχι ανύπαρκτες), όπως αξιώνεται από τον ορισμό της αγοραίας αξίας. Κατά περίπτωση, πολλοί εκτιμητές έχουν συμπεριλάβει στις εκθέσεις τους ρήτρες αποποιήσης ευθύνης που υπογραμμίζουν τον αβέβαιο χαρακτήρα των εκτιμήσεων που υπέβαλαν.
 
Ηδη το RICS και η TEGoVA έστειλαν στα μέλη τους οδηγίες για τον τρόπο που θα πρέπει να προχωρήσουν στο προσδιορισμό της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου συνιστώντας τη συχνή επανεξέταση της αξίας ακινήτου  και ενημέρωσαν σχετικά το ΥπΟικ 
 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωθηκε από το υπουργείο Οικονομικών υπεγράφη και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την τροποποίηση των υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 και 18749 ΕΞ 2020/20-02-2002 υπουργικών αποφάσεων «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.».
 
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε άτι «λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού (COVID-19) και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διάδοσής του, προβαίνει από 03.04.2020 σε προσωρινή αναστολή της παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της λειτουργίας της βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους εκτιμητές της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου».
 
Το υπουργείο διευκρινίζει ότι:
 
   - Οι ιδιώτες εκτιμητές θα αποζημιωθούν για το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή της αναστολής, η αναστολή θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού και οι επιπτώσεις αυτών, και η εκτιμητική άσκηση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε επόμενη περίοδο εντός του έτους.
 
   - Η αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας παραμένει σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και θα προωθηθεί κανονικά, καθώς αποσκοπεί στη δικαιότερη κατανομή και στον εξορθολογισμό της επιβάρυνσης από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην ελληνική κοινωνία.


Λεωφόρος Ποσειδώνος 21,
Άλιμος 174 55
210 9884034
210 9810748
Θέλετε να σας καλέσουμε;
Όνομα Επώνυμο
E-mail Τηλέφωνο
Ώρες επικοινωνίας από έως
* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι
  υποχρεωτικά!