Είσοδος Μέλους

Εγγραφή Νέου Μέλους

News

Πώς θα μειώσετε τα έξοδα για θέρμανση - Τα βασικά προαπαιτούμενα

Μία είναι η μόνιμη εστία τριβών και αντιπαραθέσεων τα τελευταία χρόνια μεταξύ ενοίκων πολυκατοικιών: τα φουσκωμένα έξοδα για θέρμανση, οι ώρες λειτουργίας του κεντρικού συστήματος θέρμανσης και το αυξημένο κόστος προμήθειας πετρελαίου. Κοινός τόπος, όμως, μεταξύ των ενοίκων σπάνια βρίσκεται. Ως αποτέλεσμα, αποτελεί μονόδρομο συχνά η απενεργοποίηση του κεντρικού συστήματος και η χρήση αυτόνομων μέσων θέρμανσης, με στόχο την απαλλαγή από τις πάγιες δαπάνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα θέρμανσης μιας κατοικίας. Παλαιότερα η νομοθεσία προέβλεπε τη δυνατότητα αυτόνομης θέρμανσης με φυσικό αέριο, ακόμα κι αν η πολυκατοικία χρησιμοποιούσε πετρέλαιο. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, εφόσον λειτουργούσε η κεντρική θέρμανση, ο ένοικος ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει τις προβλεπόμενες μηνιαίες πάγιες δαπάνες.

Τα... βήματα της αυτονομίας

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017) "Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις", οι ένοικοι έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο αυτονομίας ή αλλαγής καυσίμου, αλλά και απαλλαγής από το μηνιαίο πάγιο. Ειδικότερα, το άρθρο 127 του συγκεκριμένου νόμου προβλέπει σαφείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αυτονομηθούν χωρίς να απαιτείται η έγκριση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης. Βέβαια, δεν μπορούν να αποφύγουν τα ετήσια έξοδα συντήρησης του κεντρικού συστήματος, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι; Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ειδικοί, ένα από τα πιο βασικά προαπαιτούμενα είναι η απόκτηση από τον μηχανικό-ενεργειακό επιθεωρητή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), η οποία θα ορίζει ότι η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, η χρήση του παραδοσιακού τζακιού δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποκοπή από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Κι αυτό διότι το παραδοσιακό τζάκι δεν οδηγεί σε ενεργειακή αναβάθμιση.

Αρκεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), του οποίου η έκδοση έχει γίνει υποχρεωτική για κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου; Η απάντηση είναι αρνητική, σύμφωνα με τους ειδικούς, επειδή το ΠΕΑ έχει στηριχθεί στην ενεργειακή απόδοση του διαμερίσματος που είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό σύστημα. Τα δεδομένα, όμως, αλλάζουν και η πρόσληψη μηχανικού είναι απαραίτητη όταν πρόκειται ο ενδιαφερόμενος να τοποθετήσει ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης.

Το βήμα αυτό, που φέρνει πιο κοντά τον ιδιοκτήτη στην αυτονομία, δεν είναι χωρίς έξοδα, καθώς θα πρέπει να προβλεφθεί η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή.

Στη συνέχεια ο ένοικος θα πρέπει να προσκομίσει στον διαχειριστή της πολυκατοικίας αντίγραφο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης και να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης μέσα σε 30 ημέρες.

Τι συμβαίνει εάν το χρονικό διάστημα του ενός μήνα παρέλθει χωρίς να έχει λάβει χώρα η γ.σ.; Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ένοικος μέσα σε 10 ημέρες μπορεί να τη συγκαλέσει με δική του πρωτοβουλία, τοιχοκολλώντας τη σχετική πρόσκληση σε ευκρινές σημείο στην είσοδο του κτιρίου. Όταν πραγματοποιηθεί η γ.σ., ο ενδιαφερόμενος θέτει υπόψη των υπόλοιπων ενοίκων τη μελέτη του ενεργειακού επιθεωρητή. Εάν δεν εξασφαλίσει την έγκριση της πλειοψηφίας, τότε, διά νόμου, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην τοποθέτηση του ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης.

Στο σημείο αυτό ξεκινά ο "σκληρός πυρήνας" της διαδικασίας, δηλαδή οι εργασίες μόνωσης των κοινόχρηστων σωλήνων, με δαπάνες του ενδιαφερoμένου, ο οποίος θα έχει εξασφαλίσει από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου "έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας".

Βέβαια, πριν από την έναρξη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης ο ένοικος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπούς συνιδιοκτήτες την αποσύνδεσή του, καθώς και τα σχέδια όδευσης των σωληνώσεών του μέχρι την ιδιοκτησία του, τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών. Στην πράξη θα γνωστοποιείται, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε ανάλογο μέρος στην είσοδο της οικοδομής, η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, το σχέδιο όδευσης των σωληνώσεων και μια βεβαίωση του εργολάβου για τον χρόνο έναρξης και αποπεράτωσης των εργασιών.

Οι μικρής κλίμακας εργασίες, σε συνδυασμό με το κόστος των σωληνώσεων, του καυστήρα, του θερμοστάτη, των υλικών, της γραμμής αερίου και της κατάρτισης των μηχανολογικών σχεδίων, αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος του κόστους για την τοποθέτηση ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης. Ενδεικτικά, χωρίς τα τέλη σύνδεσης, το κόστος για την εγκατάσταση ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου για διαμέρισμα έως 100 τ.μ. ξεκινά από 3.000 ευρώ, με εξειδικευμένες εταιρείες να αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών.

Συνολικά εκτιμάται ότι οι εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε περίπου ενάμιση μήνα.

Η οριζόντια ιδιοκτησία, που αυτονομήθηκε βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, αλλά συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής του και στις έκτακτες δαπάνες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ένοικος που αυτονομήθηκε θα πρέπει να συμμετέχει αναλογικά στο ετήσιο κόστος συντήρησης του κεντρικού λέβητα και στα έκτακτα έξοδα. Σε αυτά ενδέχεται να ανήκουν η αλλαγή καυστήρα και λέβητα, είτε λόγω ανάγκης προσαρμογής του στις μειωμένες απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος λόγω της αποσύνδεσης μίας ή περισσότερων ιδιοκτησιών είτε εξαιτίας παλαίωσής του.

Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση μπορεί να απαλλάξει τον ένοικο από το σύνολο των δαπανών.

ΠΗΓΗ:CAPITAL.GR (https://www.capital.gr/agora-akiniton/3503859/pos-tha-meiosete-ta-exoda-gia-thermansi-ta-basika-proapaitoumena)Λεωφόρος Ποσειδώνος 21,
Άλιμος 174 55
210 9884034
210 9810748
Θέλετε να σας καλέσουμε;
Όνομα Επώνυμο
E-mail Τηλέφωνο
Ώρες επικοινωνίας από έως
* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι
  υποχρεωτικά!