Είσοδος Μέλους

Εγγραφή Νέου Μέλους

NFD PROPERTY APPRAISERS

Η NFD Property Appraisers ιδρύθηκε το έτος 1985 από το σημερινό ιδιοκτήτη Νίκο Φ. Διακοδημήτρη, Πολιτικό Μηχανικό, απόφοιτο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αρχική της έδρα ήταν η πόλη του Πειραι...

Υπηρεσίες NFD PROPERTY APPRAISERS

Η NFD από το 1985 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με την εκτίμηση - αποτίμηση ακινήτων και επιχειρήσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Έχοντας σαν μεγάλο πλεονέκτημα την ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από τους 2 μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο , το RICS και την TeGova που είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση ένταξή μας στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών( Αρ. Μητρώου 26), προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες σε Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και πλήθος Ιδιωτών.
Η μεγάλη μας εμπειρία καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων μας (πάνω από 35.000 εκτιμήσεις ) εξασφαλίζει στους πελάτες μας σιγουριά, αντικειμενικότητα και κυρίως εμπιστοσύνη και απόλυτη εχεμύθεια.

Εκτιμήσεις Ακινήτων Online

Κάντε τώρα τη δική σας εκτίμηση ακινήτου online!